CHƯƠNG TRÌNH LÁI THỬ XE FORD & BẢO DƯỠNG LƯU ĐỘNG NĂM 2017

1429 R 2
CHƯƠNG TRÌNH LÁI THỬ XE FORD & BẢO DƯỠNG LƯU ĐỘNG NĂM 2017 Đây sẽ là cơ hội cho khách hàng ở tỉnh của Ford được trực tiếp trải nghiệm toàn bộ dòng sản phẩm của Ford tại Việt Nam.Ngày 14/4, Ford Việt Nam đã khởi động chương trình lái thử xe & bảo dưỡng...
- Advertisement -

Recent Posts