Home Tin trong nước Sẽ bỏ nhiều thủ tục hành chính giấy tờ trong đăng ký...
Sẽ bỏ nhiều thủ tục hành chính giấy tờ trong đăng ký xe
Sẽ bỏ nhiều thủ tục hành chính giấy tờ trong đăng ký xe

Sẽ bỏ nhiều thủ tục hành chính giấy tờ trong đăng ký xe

0
349

Sẽ bỏ nhiều thủ tục hành chính giấy tờ trong đăng ký xe

Khi đăng ký xe, người đến làm thủ tục sẽ không phải xuất trình nhiều loại giấy tờ so với trước kia.

Sẽ bỏ nhiều thủ tục hành chính giấy tờ trong đăng ký xe
Sẽ bỏ nhiều thủ tục hành chính giấy tờ trong đăng ký xe

Giảm thủ tục hành chính giấy tờ tối đa khi đăng ký xe

Chính phủ vừa ban hành Nghị Quyết 112/NQ-CP về đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Công an. Trong đó đáng chú ý, theo nội dung trong lĩnh vực đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, nhiều loại giấy tờ người đi đăng ký xe sẽ không cần phải mang theo khi đi làm thủ tục.

Cụ thể, Nghị quyết nêu rõ, tại Điều 9 Thông tư số 15/2014/TT-BCA ngày 4-4-2014 của Bộ Công an quy định về đăng ký xe: “Quá trình đăng ký, cấp biển số xe; bán, cho, tặng, điều chuyển xe: không yêu cầu xuất trình “Sổ hộ khẩu”; không yêu cầu giấy tờ ủy quyền đối với thân nhân trong cùng một gia đình trong hộ khẩu; Bỏ yêu cầu xuất trình chứng minh nhân dân đối với người đến làm thủ tục đăng ký xe”.

Nghị quyết lưu ý, trong quá trình thực hiện, nếu có văn bản quy phạm pháp luật mới sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc hủy bỏ các thủ tục hành chính nêu trong phương án đã được phê duyệt tại Nghị quyết này thì Bộ Công an chủ động triển khai, thực thi phương án theo nội dung quy định tại văn bản quy phạm pháp luật mới.

Theo Báo giao thồng.vn

Sẽ bỏ nhiều thủ tục hành chính giấy tờ trong đăng ký xe
Rate this post