Home Tin trong nước Hà Nội chỉ đạo hạn chế mua sắm xe ô tô và...
hạn chế mua sắm xe ô tô
hạn chế mua sắm xe ô tô

Hà Nội chỉ đạo hạn chế mua sắm xe ô tô và trang thiết bị đắt tiền

1
810

Hà Nội chỉ đạo hạn chế mua sắm xe ô tô và trang thiết bị đắt tiền

Xe++Báo An ninh

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung vừa ban hành Ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chổng lãng phí của thành phố Hà Nội năm 2017. Theo đó, thành phố cũng chỉ đạo hạn chế mua sắm xe ô tô (trừ xe ô tô chuyên dùng) và trang thiết bị đắt tiền.

ảnh 1

Hà Nội chỉ đạo hạn chế mua sắm xe ô tô, trừ xe ô tô chuyên dùng

Mục tiêu của thành phố Hà Nội là tiếp tục đẩy mạnh công tác thực hành tiết kiệm, chổng lãng phí trong mọi lĩnh vực của đời sống kinh tế – xã hội để sử dụng hiệu quả nguồn lực, góp phần tích cực bổ sung nguồn lực thực hiện các mục tiêu tăng trưởng, phát triển kinh tế, ổn định đời sống, tiêu dùng của nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn thành phố.

Cụ thể, thành phố yêu cầu tiết kiệm 10% chi thường xuyên (không kể lương, phụ cấp và các khoản có tính chất lương) để thực hiện cải cách tiền lương. Các đơn vị cấp thành phố và các quận, huyện, thị xã; xã, phường, thị trấn phải tiết kiệm tối thiểu 12% kinh phí chi hội nghị, hội thảo, tọa đàm, họp, tiếp khách, khánh tiết, tổ chức lễ hội, lễ kỷ niệm; sử dụng điện, nước, văn phòng phẩm, sách, báo, tạp chí; tiết kiệm tối thiêu 15% chi đoàn ra, đoàn vào.

Phải hạn chế tối đa các đoàn đi công tác nước ngoài bổ sung không theo dự toán, danh mục từ đầu năm; chỉ bổ sung khi có nhiệm vụ đột xuất, đặc biệt cần thiết.

Ngoài ra, phải tiết kiệm triệt để trong quản lý, sử dụng kinh phí của các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, không đề xuất, phê duyệt các đề tài có nội dung trùng lặp, thiếu tính khả thi.

Thành phố cũng yêu cầu cắt giảm 100% việc tổ chức lễ động thổ, lễ khởi công, khánh thành các công trình xây dựng cơ bản, trừ các công trình quan trọng quôc gia; công trình dự án nhóm A, công trình có ý nghĩa quan trọng về kinh tế, chính trị, văn hóa – xã hội của địa phương.

Cùng đó, phải thu hồi 100% nhà công vụ sử dụng không đúng mục đích, không đúng đối tượng, đối tượng hết thời gian sử dụng nhà công vụ theo quy định; thực hiện nghiêm việc xử lý, thu hồi các diện tích đất đai, mặt nước sử dụng không đúng quy định của pháp luật; sử dụng đất sai mục đích, sai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, lãng phí, kém hiệu quả, bỏ hoang hóa và đất lấn chiếm trái quy định.

Thành phố cũng chỉ đạo hạn chế mua sắm xe ô tô (trừ xe ô tô chuyên dùng) và trang thiết bị đắt tiền. Việc mua sắm mới xe ô tô chỉ được thực hiện sau khi hoàn thành việc rà soát, sắp xếp lại số xe ô tô hiện có theo tiêu chuẩn, định mức do Thủ tướng Chính phủ quy định; không bổ sung nguồn kinh phí ngoài dự toán, kê cả nguôn tăng thu ngân sách Nhà nước để mua xe ô tô.

Comments are closed.