Cùng một hành vi, hãy xem cảnh sát Mỹ xử lí người chống đối

256

Cùng một hành vi, hãy xem cảnh sát Mỹ xử lí người chống đối

Tin tức XeDân trí

 Có sự khác biệt không nhỏ giữa cách thức xử lí tình huống chống người thi hành công vụ giữa cảnh sát Mỹ và cảnh sát giao thông Việt Nam. Hãy cùng xem đoạn clip dưới đây để xem cảnh sát Mỹ đã làm gì…

Cùng một hành vi, hãy xem cảnh sát Mỹ xử lí người chống đối thế nào.

Như Phúc Theo UB An toàn Giao thông QG

Cùng một hành vi, hãy xem cảnh sát Mỹ xử lí người chống đối
5 (100%) 1 vote