4.5 (90%) 2 votes

Chi có ở Việt Nam Honda Dream dùng 16 năm bán hơn 100 triệu

Tin tức xe: Kiến Thức.net.vn

 Sản xuất từ năm 2001, sau 16 năm chiếc Honda Dream II vẫn được chủ xe sống tại TP HCM giữ gìn – xe chỉ mới chạy được 3903 km.

Chi có ở Việt Nam Honda Dream dùng 16 năm bán hơn 100 triệu
Chi có ở Việt Nam Honda Dream dùng 16 năm bán hơn 100 triệu

Honda Dream II "trum men" hon 100 trieu tai Sai Gon-Hinh-2

Honda Dream II "trum men" hon 100 trieu tai Sai Gon-Hinh-3

Honda Dream II "trum men" hon 100 trieu tai Sai Gon-Hinh-4

Honda Dream II "trum men" hon 100 trieu tai Sai Gon-Hinh-5

Honda Dream II "trum men" hon 100 trieu tai Sai Gon-Hinh-6

Honda Dream II "trum men" hon 100 trieu tai Sai Gon-Hinh-7

Honda Dream II "trum men" hon 100 trieu tai Sai Gon-Hinh-8

Honda Dream II "trum men" hon 100 trieu tai Sai Gon-Hinh-9

Honda Dream II "trum men" hon 100 trieu tai Sai Gon-Hinh-10

Honda Dream II "trum men" hon 100 trieu tai Sai Gon-Hinh-11

Honda Dream II "trum men" hon 100 trieu tai Sai Gon-Hinh-12

Honda Dream II "trum men" hon 100 trieu tai Sai Gon-Hinh-13

Honda Dream II "trum men" hon 100 trieu tai Sai Gon-Hinh-14

Honda Dream II "trum men" hon 100 trieu tai Sai Gon-Hinh-15