5 (100%) 2 votes

Aston Martin Vulcan xe đua duy nhất được lăn bánh

 Đây là chiếc siêu xe đua Aston Martin Vulcan duy nhất trên thế giới được cấp giấy phép này.